CORE X

Co je to CORE X?

Core neboli česky "jádro" je slangové označení pro svaly spojující prostor mezi hrudním košem a pánví. Patří sem všechny břišní svaly, ale také bránice, pánevní dno a svaly oblasti beder. Jeho funkcí je pomáhat držet napřímení těla, čehož se dosáhne vyváženou kooperací všech těchto svalů, ale také ochrana orgánů uložených v této oblasti.

Součást této lekce je strečink. Strečink je forma protahování. Nejčastěji se protahují jednotlivé svaly, ale můžeme také protahovat fasciální struktury (například svalové obaly) a dokonce můžeme provádět strečink celých svalových řetězců. Způsobů strečinku je mnoho a každá má svá určitá pozitiva. Funkční a odborně vedený strečink může pomoci od nejrůznějších svalových dysbalancí či bolestí.

Jak to funguje?

Propojení správně vedeného strečinku a funkčního posilování svalů jádra je velice efektivním způsobem, jak své tělo udržet pružné, silné a bezbolestné. Cvičení by se vždy mělo skládat z prvků uvolňování a posilování. Pouze tak můžeme učit tělo pracovat v nových pohybových vzorcích a rozvíjet tak tělo funkčně a efektivně. Naši instruktoři Šárka a Ricardo speciálně sestavili náplň těchto lekcí tak, aby se dosáhlo maximálního efektu ze vzájemného propojení strečinku a posilování core systému.

Proč CORE X?

Pokud nemáš čas věnovat se cvičení příliš často a hledáš efektivní trénink, který je zaměřený na všechny primární aspekty zdravého pohybu a zaručí rychlé výsledky současně, tak vřele doporučujeme vyzkoušet tyto lekce se Šárkou a Ricardem.

 

Trenéři lekce - Šárka Spáčilová a Ricardo Cadete

Šárka Spáčilová